Aktualności

Aktualności

Bezpieczne wykorzystywanie dronów

Bezpieczne wykorzystywanie dronów

W dniu wczorajszym w terminalu Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury, odbyła się konferencja pn. „Bezpieczne wykorzystanie dronów w cywilnej przestrzeni powietrznej”, której organizatorami było Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Port Lotniczy Olsztyn – Mazury.

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele instytucji rządowych, ośrodków naukowych i uczelni, regionalnych portów lotniczych a także innych podmiotów związanych z branżą bezzałogowych statków powietrznych.

Jednym z elementów programu było przeprowadzenie pokazu bezzałogowych statków powietrznych.

Podczas konferencji odbyło się wspólne posiedzenie Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego oraz Zespołu ds. aktualizacji Programu Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych, na którym poruszone zostały m.in. prawne aspekty korzystania z dronów oraz kwestie rozwiązań technologicznych wpływających na niwelowanie zagrożeń związanych z ich nieodpowiedzialnym użytkowaniem.