Aktualności

Aktualności

Certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Port Lotniczy Olsztyn – Mazury uzyskał Certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego

W dniu 3 stycznia 2018 r. Prezes Spółki Warmia i Mazury odebrał z rąk Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego certyfikat lotniska zgodny z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014.

Port Lotniczy Olsztyn – Mazury zakończył proces certyfikacji według europejskich norm
i standardów, uzyskując certyfikat lotniska zgodny z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014. Powyższy dokument potwierdza tym samym, że lotnisko spełnia wszelkie wymagania europejskie w zakresie zasad prawidłowego funkcjonowania lotniska, jego infrastruktury, wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz niezbędnych procedur służących bezpieczeństwu prowadzania operacji lotniczych.

Port Lotniczy Olsztyn – Mazury przed otrzymaniem europejskiego dokumentu, legitymował się certyfikatem wydanym przez ULC, który opierał się o przepisy krajowe. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej ustanawiającego wymagania i procedury administracyjne na poziomie unijnym, wprowadzony został nowy system certyfikacji. Podstawą tego systemu jest standaryzacja wymagań dla lotnisk w całej Europie. Fakt posiadania certyfikatu przez Port Lotniczy Olsztyn – Mazury, oprócz gwarancji bezpieczeństwa dla pasażerów, jest niezmiernie istotną informacją dla przewoźników lotniczych obecnych już na Warmińsko - Mazurskim lotnisku ale również i dla przewoźników planujących dopiero uruchamianie swoich połączeń.