Aktualności

Aktualności

Komunikat straży granicznej

Komunikat straży granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej ponownie przypomina, że od 7 kwietnia obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące przekraczania granicy zewnętrznej UE przez obywateli państw członkowskich Unii. Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza.

Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania, czyli m.in. obywatele RP, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Obecnie, każdy podróżny, który wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza, musi być sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych.

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy dotyczące przekraczania granic zewnętrznych ze względu na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne,  a ich wprowadzenie i stosowanie przyczynić się ma do zapewnienia bezpieczeństwa podróżnych.

Obowiązek dokładnego sprawdzenia każdej osoby w celu potwierdzenia, że nie jest poszukiwana, nie obowiązuje jej zakaz wjazdu na terytorium UE i nie została zastrzeżona jako osoba stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa czy porządku publicznego będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej i może ją wydłużyć.

Apelujemy do podróżnych, aby pamiętali o wprowadzonych obostrzeniach i odpowiednio wcześniej poddawali się wszystkim procedurom, które związane są z planowanym lotem, w tym odprawą prowadzoną przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Lista państw członkowskich Układu z Schengen:

Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia,  Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry i Włochy.

Dane niezbędne do planowania podróży zawarto również na stronie portu lotniczego Olsztyn-Mazury pod adresem:

http://mazuryairport.pl/odprawa-biletowo-bagazowa_11.html