Aktualności

Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna

W dniach 23-24.11.2017 r. w Hotelu Natura Mazur w Warchałach odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna pn. „Odporność Infrastruktury Krytycznej Lotnisk Użytku Publicznego”. Konferencja została zorganizowana przez spółkę Warmia i Mazury Sp. z o.o., zarządzającą Portem Lotniczy Olsztyn - Mazury w Szymanach, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo - Wschodniej Politechniki Śląskiej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział we Wrocławiu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin. Konferencję uroczyście otworzyli Wicemarszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego Pan Marcin Kuchciński oraz Prezes Zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o. Pan Leszek Krawczyk. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem w transporcie lotniczym, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony infrastruktury krytycznej. Podczas wystąpień prelegentów omawiane były sytuacje krytyczne oraz kwestie zagrożenia i ochrony lotnisk przed ingerencją z zewnątrz. Panel dyskusyjny poruszał aspekty zarządzania bezpieczeństwem, jak również związanych z tym uwarunkowaniami ekonomicznymi i prawnymi.