Aktualności

Aktualności

Porozumienie ze Strażą Graniczną

Porozumienie ze Strażą Graniczną

5 lipca w Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej podpisane zostało porozumienie pomiędzy Komendantem W-MOSG płk SG Tomaszem Semeniuk i Prezesem Zarządu "Warmia i Mazury", spółki zarządzającej Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury, panem Leszkiem Krawczykiem.

Porozumienie określa zakres i zasady współpracy Zarządzającego Lotniskiem i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego i ochrony granicy państwowej. Współpraca stron polegać będzie m.in. na: wymianie informacji i doświadczeń mających znaczenie dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa, realizacji wspólnych zadań, doskonalenia procedur i przedsięwzięć szkoleniowych, a także organizowaniu wspólnych patroli na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Od 20 stycznia br. Placówka Straży Granicznej w Olsztynie obsługuje Port Lotniczy Olsztyn-Mazury  z dodatkowym lotniczym przejściem granicznym „MAZURY”. Od początku roku port obsłużył blisko 10 000 pasażerów.