Aktualności

Aktualności

Przetarg - Rozbudowa lotniskowej płyty postojowej

Przetarg - Rozbudowa lotniskowej płyty postojowej

Spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach zarządzająca Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na  roboty budowlane pn.:

„Rozbudowa istniejącej lotniskowej płyty postojowej PPS1 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury towarzyszącej w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach”.

Dowiedz się więcej