Aktualności

Aktualności

Rozbudowa płyty postojowej

Rozbudowa płyty postojowej

Cały czas trwają intensywne prace nad rozbudową płyty postojowej na naszym lotnisku. Aktualnie wykonywane jest korytowanie i zasypywanie warstwy mrozoochronnej z wstępnym profilowaniem pod pobocze drogi kołowania oraz wbudowywanie studni kanalizacyjnych i przygotowanie zbrojenia pod ściek liniowy. Będziemy informować o dalszych postępach prac w kolejnychaktualnościach.