Aktualności

Aktualności

Spotkanie - Zabezpieczenie terenu lotniska

Spotkanie - Zabezpieczenie terenu lotniska

W dniu 20 lutego na tarasie widokowym terminala Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury odbyło się spotkanie na którym omówione zostały aspekty zabezpieczenia otoczenia lotniska, a także monitorowania i łagodzenia ryzyka powodowanego działalnością człowieka w jego pobliżu. Dyskusja dotyczyła takich potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa jak:

•             nieuprawnione loty bezzałogowych statków powietrznych (dronów, lampionów),

•             powstawanie przeszkód lotniczych,

•             hodowla gołębi,

•             fajerwerki,

•             pokazy lotnicze,

•             powstawanie potencjalnych żerowisk zwierząt (składowiska odpadów, zbiorniki wodne),

•             aktywność dzikiej zwierzyny.

W spotkaniu, które poprowadzili pracownicy Portu Lotniczego wzięli udział przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Miejskiej Szczytno, Nadleśnictwa Wielbark, Nadleśnictwa Szczytno. Przedstawiciele Straży Granicznej w trakcie spotkania dokonali także prezentacji bezzałogowego statku powietrznego używanego w codziennej pracy tej służby.