Aktualności

Aktualności

Uzyskanie certyfikatu METEO

Uzyskanie certyfikatu METEO

W dniu 9 listopada 2016 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson wydał decyzję o przyznaniu certyfikatu Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej w zakresie służby meteorologicznej naszemu lotnisku. Jest to kolejna certyfikowana służba (po Służbie Informacji Powietrznej i Służbie Łączności) w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury. Od 1 stycznia 2017 r. będzie u nas działać Lotniskowe Biuro Meteorologiczne (LBM), które będzie głównie wykonywać zadanie zapewnienia osłony meteorologicznej na potrzeby lotniska i służb ruchu lotniczego (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Lotniskowa Służba Informacji Powietrznej) poprzez wykonywanie pomiarów i obserwacji meteorologicznych, wykonywanie opracowań klimatycznych, opracowywanie prognoz i ostrzeżeń, informowanie o warunkach, w tym wydawanie dokumentacji lotniczo-meteorologicznych dla załóg lotniczych lub innego personelu lotniczego oraz poprzez dystrybucję informacji meteorologicznej. Jesteśmy trzecim w Polsce podmiotem mającym certyfikowaną służbę tego typu.