Aktualności

Aktualności

Wartownik służby ochrony lotniska. Rekrutacja.

Wartownik służby ochrony lotniska. Rekrutacja.

Opis stanowiska pracy:
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za ochronę pasażerowi i pracowników oraz mienia na terenie, w obiektach i urządzeniach Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Wymagania stawiane kandydatom:
• wykształcenie minimum średnie,
• posiadanie zaświadczenia POF o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
• posiadanie ważnego certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa (0KB),
• legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni,
• posiadanie wysokiej kultura osobistej,
• posiadanie umiejętności interpersonalnych w zakresie skutecznej komunikacji oraz pracy zespołowej,
• posiadanie odporności na stres,
• pracowitość i sumienność,
• umiejętność podejmowania decyzji,
• spostrzegawczość,
• właściwe reagowanie na zagrożenia,
• znajomość obsługi komputera,
• doskonałe umiejętności organizacyjne, umiejętność samodzielnego i efektywnego planowania pracy,
• mile widziane doświadczenie w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego,
• mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację,
• prawo jazdy kat. B,
• niekaralność,
• posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego dla kwalifikowanych POF.

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• ciekawą i stabilną pracę.


Zainteresowanych prosimy o składanie bądź przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 30.06.2017 roku:
• pocztą na adres: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, 12 - 100 Szczytno, Szymany 150
• drogą elektroniczną na adres e-mail: zarzad@szymanyairport.pl z dopiskiem w tytule maila „Dotyczy naboru na stanowisko: Wartownik SOL"

lub
• w Sekretariacie: Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, Szymany 150
• telefon kontaktowy: + 48 885 101 178

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. O dokładnym terminie rozmów kwalifikacyjnych poinformujemy każdego kandydata osobiście. Informujemy, iż dokumenty aplikacyjne muszą zawierać poniższą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926)".

Ogłoszenie do pobrania w formie PDF

bądź z nami zawsze blisko