Dron

Dron

Uprzejmie informujemy, że aby wykonywać loty modelem latającym lub bezzałogowym statkiem powietrznym nad naszym lotniskiem należy uzyskać zgodę Zarządzającego. Wszelkie wytyczne prawa krajowego w tej dziedzinie publikowane są na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce Bezzałogowe Statki Powietrzne (http://www.ulc.gov.pl/pl/drony/4005-zasady-wykonywania-lotow-uav). W celu wystąpienia do Zarządzającego Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury o zgodę na wykonywanie lotu nad lotniskiem należy wysłać e-mail na adres dyzurny.operacyjny@mazuryairport.pl podając termin lotu, jego cel oraz swoje dane kontaktowe.

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze każdy:

  • kto wykonując lot przy użyciu statku powietrznego narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa podlega karze pozbawienia wolności do lat 5,
  • kto narusza postanowienia nakazów i zakazów ustanowionych przez zarządzającego lotniskiem podlega karze grzywny.

W przypadku naruszenia wyżej przytoczonych przepisów Lotnisko z pełną determinacją będzie domagało się wyciągnięcia konsekwencji wobec osób je naruszających. Zarządzający dążyć będzie do piętnowania takich zachowań, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu lotniczego i osób postronnych.

Zachęcamy również do zapoznania się z kampanią prowadzoną przez ULC mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa w lotach bezzałogowymi statkami powietrznymi „Lataj z głową” (http://latajzglowa.pl/).

Ponadto należy uwzględnić restrykcje związane z rodzajem przestrzeni powietrznej oraz zapewnianej służby żeglugi powietrznej w czasie, gdy planują Państwo swój lot. Operator drona używanego wyłącznie w operacjach VLOS, planujący loty w strefach kontrolowanych lotnisk, ma obowiązek dokonać zgłoszenia do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

( http://www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops&lang=_pl&opis=OPS/ops_rpa )

Zasady lotów dronów w CTR – swiatdronow.pl

Powyższa grafika zawiera podstawowe informacje bez wyjaśnień – gdzie można latać bez uzyskiwania pozwolenia (strefy zielone), gdzie można zdobyć pozwolenie (strefy żółta i szara) oraz gdzie są małe szanse na lot (strefa czerwona) w CTR. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie SwiatDronow.pl (http://www.swiatdronow.pl/zasady-lotow-dronow-ctr-infografika).

Powyższe informacje opracowano w oparciu o te zamieszczone na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz na stronie internetowej www.swiatdronow.pl.