Handling

Handling

Taryfa opłat Handlingowych w Porcie Lotniczym Olsztyn - Mazury

1) Opłaty za usługi handlingowe są pobierane od podmiotu na rzecz którego udostępniane są obiekty, urządzenia lub usługi, od użytkownika statku powietrznego lub innego eksploatującego statek powietrzny w momencie wykonywania operacji lotniczej. Opłaty są dokonywane na rzecz PL Olsztyn Mazury. Opłaty handlingowe podstawowe są obowiązkowe. Skorzystanie z usług PL Olsztyn Mazury jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszej taryfy.


2) Wyróżnia się następujące rodzaje opłat
a) Handling podstawowy dla General Aviation składający się z:
- obsługa administracyjna
- podstawienie podstawek
- rozstawienie pachołków
- asysta koordynatora ( przeprowadzenie/ transport pilotów i/lub pasażerów na trasie statek powietrzny – terminal, terminal – statek powietrzny)

b) Handling podstawowy dla połączeń regularnych / lotów czarterowych składający się z:
- obsługa administracyjna
podstawienie podstawek
- rozstawienie pachołków
- asysta koordynatora ( przeprowadzenie/ transport pilotów i/lub pasażerów na trasie statek powietrzny – terminal, terminal – statek powietrzny)
- rozładunek / załadunek bagażu ( podstawienie taśmociągu)
- odprawa pasażerska
- podstawienie schodów
- 30 min. GPU

c) Opłaty dodatkowe ( szczegółowy wykaz w pkt 4)

3) Stawki opłat określonych w niniejszej taryfie są stawkami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami;
4)Stawki opłat są wyrażone w złotych polskich (PLN);

Podstawowa opłata handlingowa

Dla General Aviation

MTOW [tony]

CENA [PLN]

Do 2

24,39

2-3

40,65

3-4

60,16

4 – 5,7

100,00

5,7 - 10

500,00

Pow. 10

1000,00

Opłaty określone powyżej dotyczą wszystkich statków powietrznych za wyjątkiem lotów szkolnych / treningowych posiadających 50 % zniżki.

Dla połączeń regularnych / czarterowych  

CAPACITY ilość miejsc

CENA [PLN]

Do 30

500,00

31-50

1500,00

51-75

1900,00

76-100

2250,41

101-125

2600,00

126 -150

2850,41

151 - 175

3149,59

176 - 200

3300,00

201-250

3500,00

Powyżej 251

3900,00

 

  Szczegółowe warunki obsługi Handlingowej dla przewoźników regularnych połączeń, podlegają negocjacjom, oraz określane są w odrębnej umowie tzw. Standard Ground Handling Agreement. Przewoźnikom regularnym, o minimum jednym stałym połączeniu lotniczym, przysługuje zniżka od opłat handlingowych w maksymalnej wysokości 30%. Zniżkę od opłat handlingowych o której mowa powyżej stosuje się wyłącznie na zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji.

Opłata dodatkowe

Wyszczególnienie

Cena [PLN]

Uwagi

GPU

260,00

30 min.

Taśmociąg

214,63

-

Rozładunek / Załadunek bagażu

4,88

Za 1 szt. bagażu

Wóz asenizacyjny

350,41

Sprzęt plus operator, jednorazowe podstawienie

Wodniarka

344,72

Sprzęt plus operator, jednorazowe podstawienie

ASU

300,00

30 min.

Push - Back

234,96

Ciągnik holowniczy plus dyszel, wypychanie

Podstawienie schodów

214,63

Jednorazowo

Odprawa pasażerska

4,88

Za 1 pasażera odlatującego

Odladzanie – podjazd odladzarki

650,41

 

Odladzanie – płyn Typ I

18,70

Za 1 litr płynu

Odladzanie – płyn Typ II

17,07

Za 1 litr płynu

Sprzątanie podstawowe

 

85,00

W skład sprzątania podstawowego wchodzi: wyrzucanie odpadów, uprzątnięcie kieszonek na oparciach foteli, czyszczenie foteli, ułożenie pasów bezpieczeństwa, opróżnienie pojemników i założenie worków na odpady, odkurzanie, mycie podłogi. Toaleta: mycie podłogi, przetarcie luster, przemycie przestrzeni do pielęgnacji dzieci, przemycie umywalek, mis sedesowych, desek sedesowych, opróżnienie pojemników na śmieci i założenie worków na odpady

Sprzątanie pełne

214,63

Sprzątanie podstawowe oraz dodatkowo pokład załogi (cocpit), opróżnienie popielniczek, usunięcie odpadów z górnych schowków, przetarcie stolików, przetarcie podłokietników i oparć, podnóżków, czyszczenie lodówek , piekarnika, powierzchni otaczających.

Wynajęcie minibusa

100,00

Do 7 osób z kierowcą. Na obszarze Portu Lotniczego. Stawka za 1 godzinę.

Dodatkowy transfer pasażerów

20,33

Płyta postojowa – terminal; terminal – płyta postojowa

Wynajęcie minibusa do transportu zewnętrznego

4,07

Za 1 km.

Pokój VIP

214,63

 

Executive lounge (odloty)

100,00

 

Opłata manipulacyjna

24,39

W przypadku zakupu biletu lotniczego w kasie terminala na wybrany przez pasażera lot stosuję się opłatę manipulacyjną jednorazową za wykonaną operację płatniczą.

 

Usługi dodatkowe świadczone są na wniosek usługobiorcy zgłoszony przed wykonaniem usługi.