Zagubiony bagaż

Zagubiony bagaż

Pasażer, który po przylocie stwierdzi, że brakuje jego bagażu powinien bezzwłocznie zgłosić jego zaginięcie na lotnisku. W tym celu należy udać się do Biura Bagażu Zagubionego. W Porcie Lotniczym Olsztyn – Mazury poszukiwania zaginionego bagażu prowadzą agenci serwisu „Meet & Greet”. Na miejscu sporządzamy oficjalny protokół oraz odbieramy pisemne potwierdzenie zgłoszenia.

W przypadku zagubienia bagażu należy zachować kartę pokładową oraz kwit bagażowy.