Odprawa biletowo bagażowa

Odprawa biletowo bagażowa

Check-in - Odprawa Biletowo-Bagażowa 
Przy stanowisku check-in sprawdzane zostają dokumenty pasażerów - dowód osobisty ewentualnie paszport (z wizą - jeśli jest taki wymóg) oraz bilet lub potwierdzenie rezerwacji. Przy stanowisku odprawiany jest również bagaż rejestrowany. Podczas odprawy pasażer otrzymuje kartę pokładową (boarding card) z dołączonym do niej potwierdzeniem nadania bagażu. Stanowiska check-in zaczynają odprawę 2 godziny przed odlotem, a kończą odprawę na około 45 minut przed planowaną godziną lotu.

 

Kontrola bezpieczeństwa
Po odprawie biletowo-bagażowej pasażerowie udają się do stanowisk kontroli kart pokładowych a następnie kontroli bezpieczeństwa, która jest przeprowadzana przez pracowników uprawnionych przez zarządzającego Lotniskiem podmiotu. W trosce o komfort i bezpieczeństwo pasażerów bagaż kabinowy jest poddawany kontroli bezpieczeństwa, podczas której operator kontroli sprawdza między innymi czy nie znajdują się w nim przedmioty zabronione do przewozu.

 

Kontrola dokumentów
Po odprawie biletowo-bagażowej oraz kontroli bezpieczeństwa pasażerowie podróżujący do portów lotniczych w państwach spoza strefy Schengen przechodzą przez kontrolę dokumentów prowadzoną przez Straż Graniczną. Pasażerowie lecący na lotniska w państwach członkowskich Układu z Schengen nie przechodzą dodatkowej kontroli dokumentów.

Lista państw członkowskich Układu z Schengen:

Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia,  Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgr i Włochy.

 

Wejście na pokład

Czynności kontroli przed wejściem na pokład (boarding) odbywają się na wydzielonych stanowiskach "gate". Przed odlotem pasażer powinien stawić się we wskazanym na karcie pokładowej wyjściu "gate" o godzinie ustalonej przez przewoźnika i wpisanej w pozycji "boarding time". Ważne jest, aby przed udaniem się do odpowiedniego "gate’u" podróżny zweryfikował godzinę rozpoczęcia boardingu i numer wyjścia wyświetlane na monitorach informacyjnych na terenie terminala. Po stawieniu się we wskazanym wyjściu "gate" podróżny przedstawia do kontroli kartę pokładową i dokument tożsamości, a następnie udaje się na pokład samolotu. Pasażer jest zobowiązany mieć przy sobie wszystkie dokumenty (np. dokument tożsamości), których wymaga dany przewoźnik.

 

Bagaż
Bagaż podręczny (kabinowy)

Bagaż podręczny obowiązkowo poddawany jest kontroli bezpieczeństwa, podczas której sprawdzane jest czy nie zawiera przedmiotów niebezpiecznych.

Szczegółowe zasady dotyczące ilości, wagi oraz rozmiarów bagażu kabinowego regulują przepisy linii lotniczej. Sprawdź je na stronie www swojego przewoźnika. 

Bagaż główny (rejestrowany)

Poniżej standardowe wymiary bagażu, który odprawiamy przy stanowisku odprawy biletowo-bagażowej. Wymiary te są ograniczone przez urządzenia skanujące oraz system transportu bagażu.

Określone wymiary transportowe:

 DługośćWysokośćSzerokośćCiężar
Min.300 mm70 mm100 mm5 kg
Maks.900 mm750 mm450 mm50 kg

Bagaż przekraczający te normy uznaje się jako bagaż ponadwymiarowy.

Szczegółowe zasady dotyczące ilości, wagi oraz opłat za nadbagaż regulują przepisy linii lotniczej. Sprawdź je na stronie www swojego przewoźnika.

Bagaż do oclenia

W sytuacji gdy wywozimy przedmioty podlegające ocleniu należy udać się do punktu odprawy celnej przed odprawą biletowo-bagażową.
Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotów i ilości towarów, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia, można uzyskać kontaktując się ze Służbą Celną.

Przewóz zwierząt

Rezerwując lub kupując bilet należy od razu poinformować przewoźnika o chęci przewiezienia zwierzęcia (nie każda linia lotnicza oferuje możliwość przewozu zwierząt), zapoznać się z informacjami Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz skontaktować się z konsulatem kraju do którego zwierzę będzie leciało aby uzyskać informacje o niezbędnych dokumentach i badaniach. W przypadku przewożenia nietypowych zwierząt polecamy skontaktować się również ze Służbą Celną aby uzyskać informacje o dokumentach niezbędnych do przewozu.

Zasady transportu zwierząt regulują przepisy linii lotniczych. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przewozu zwierząt samolotem prosimy 
skontaktować się z linią lotniczą.