W roku 2011 powołano Spółkę „Warmia i Mazury”, która zarządza lotniskiem do dziś. Projekt realizowany w latach 2007-2013 zakładał rozbudowę lotniska za kwotę blisko 205 milionów złotych. Zakończenie budowy Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury nastąpiło pod koniec 2015 roku. W ostatnich miesiącach modernizacji przygotowywano odpowiednią dokumentację, szkolono personel, a także uruchamiano i testowano poszczególne systemy. Po blisko 6 latach wzmożonej pracy, w dniu 18 stycznia 2016 r. lotnisko uzyskało certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego, poświadczający spełnienie wszystkich wymagań dla lotnisk użytku publicznego podlegających certyfikacji.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego