Służby żeglugi powietrznej

Spółka Warmia i Mazury, która zarządza działalnością Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury jest certyfikowaną instytucją zapewniającą służby żeglugi powietrznej w zakresie AFIS, COM oraz MET.

Lotniskowa Służba Informacji Powietrznej (AFIS)

Głównym zadaniem Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej (AFIS) jest zapewnienie służby informacji powietrznej oraz służby alarmowej w strefie ruchu lotniskowego ATZ w godzinach pracy Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury, w których nie jest sprawowana służba kontroli ruchu lotniczego. Zadanie to realizowane jest poprzez prowadzenie ciągłej obserwacji wzrokowej sytuacji operacyjnej na lotnisku i w jego pobliżu, łącznie z obserwacją statków powietrznych, pojazdów, maszyn i urządzeń, osób w polu ruchu naziemnego lotniska oraz aktualnych warunków meteorologicznych. Informacje te przekazywane są drogą radiową załogom statków powietrznych przylatującym, odlatującym oraz zgłaszającym zamiar przemieszczenia lub manewrów w polu ruchu naziemnego lotniska. Współpraca operacyjna z sektorową służbą informacji powietrznej FIS oraz służbą kontroli lotniska TWR przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz sprawnego przepływu ruchu lotniczego na lotnisku jak i w jego pobliżu. Służba AFIS pracuje na częstotliwości 118.030 MHz z użyciem znaku wywoławczego (call sign) Mazury Informacja.

Służba Łączności Lotniczej COM

Głównym zadaniem Służby Łączności Lotniczej COM jest zapewnienie łączności radiowej dla Służby Kontroli Ruchu Lotniczego (ATC) i Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej (AFIS). COM jest elementem ruchomej służby łączności lotniczej.

Służba Meteorologiczna MET

Głównym zadaniem służby MET pełnionej przez Lotniskowe Biuro Meteorologiczne (LBM) jest zapewnienie osłony meteorologicznej dla służb ruchu lotniczego (zarówno dla służby kontroli TWR/APP jak i służby AFIS) w wyznaczonej przestrzeni powietrznej oraz na potrzeby całego Portu Lotniczego. Zadania zapewnienia osłony meteorologicznej są realizowane poprzez wykonywanie pomiarów i obserwacji meteorologicznych, wykonywanie opracowań klimatycznych, opracowywanie prognoz i ostrzeżeń, informowanie o warunkach, w tym wydawanie dokumentacji lotniczo-meteorologicznych dla załóg lotniczych oraz dystrybucję informacji meteorologicznej. Jesteśmy trzecim w Polsce podmiotem mającym certyfikowaną służbę MET.

Celem nadrzędnym powołania wyżej wymienionych służb jest zapewnienie bezpiecznego i uporządkowanego przepływu statków powietrznych w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury, dostępności Służb Żeglugi Powietrznej w godzinach funkcjonowania Portu dla wszystkich segmentów ruchu lotniczego, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu General Aviation, a także przyspieszenie rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. Służby Żeglugi Powietrznej mają swoje siedziby na terenie naszego lotniska. Jesteśmy jedynym w Polsce lotniskiem, które jest tak niezależne w aspekcie zapewnianych służb żeglugi powietrznej.

W związku z chęcią ciągłego podnoszenia jakości świadczonych służb żeglugi powietrznej zapewniamy możliwość kontaktu z zarządzającymi ich działalnością. Wszelkie reklamacje, uwagi, opinie i sugestie na temat ich funkcjonowania użytkownicy tych służb mogą przesyłać odpowiednio na adresy mailowe:

  • afis@mazuryairport.pl
  • meteo@mazuryairport.pl

ANKIETA NT. FUNKCJONOWANIA SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ ZAPEWNIANYCH PRZEZ WARMIA I MAZURY SP. Z O. O

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego