Zasady bezpieczeństwa

ZGŁASZANIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Wszelkie zaobserwowane zagrożenia bezpieczeństwa na lotnisku Olsztyn-Mazury lub w jego otoczeniu prosimy kierować na adres:

sms@mazuryairport.pl

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego