Energy Biznes – Farma fotowoltaiczna i pompa ciepła

Warmia i Mazury Sp. z o.o., zarządzająca Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach, jest beneficjentem projektu pt. Energy Biznes – Farma fotowoltaiczna i pompa ciepła. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (działanie 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych).

Inwestycja podzielona jest na dwie części:
I – Budowa instalacji pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej 1500 kW
II – Budowa farmy fotowoltaicznej oraz car-portów parkingowych wraz z niezbędną infrastrukturą

Wartość projektu: 27 197 188,37 zł

Dofinansowanie z UE: 9 702 893,42 zł

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 25 kwietnia 2023 roku.

Realizacja projektu pozwoli zmniejszyć koszty bieżącej działalności Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w okresie znaczącego wzrostu cen energii i pozostałych kosztów funkcjonowania, co tym samym pozwala utrzymać dostępność do regionu drogą lotniczą dla następujących grup interesariuszy:
– mieszkańców Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
– turystów odwiedzających region Warmii i Mazur;
– przedsiębiorców/inwestorów,
– służb publicznych, w tym Wojska Polskiego oraz sojuszniczych wojsk NATO.

Realizacja Projektu będzie miała wpływ na rozwiązywanie części problemów dotyczących bezrobocia, niskiej konkurencyjności i atrakcyjności regionu, poprzez zapewnienie zmniejszenia kosztów operacyjnych energii elektrycznej i cieplnej Lotniska, która odgrywa istotną rolę w poprawie dostępności komunikacyjnej Warmii i Mazur oraz w przyciąganiu inwestycji, bezpośrednio wpływając na dynamikę rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu i kraju. Zmniejszenie kosztów energii wpłynie bezpośrednio na utrzymanie konkurencyjności Lotniska wobec innych portów lotniczych w Polsce.
Ponadto ograniczenie CO2 wpisuje się w Strategię (IATA NetZero 2050) ograniczenia emisji CO2 przez branżę lotniczą do 2050 r.

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego