Bezpieczeństwo

Kontrola Bezpieczeństwa – Jak sprawnie przejść przez kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku Olsztyn- Mazury w Szymanach.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i bezpieczeństwa w transporcie lotniczym wszyscy pasażerowie oraz ich bagaże poddawani są kontroli bezpieczeństwa. Zgodnie z prawem unijnym „kontrola bezpieczeństwa” oznacza stosowanie technicznych lub innych środków w celu identyfikacji i/lub wykrywania przedmiotów zabronionych.

Kontrola bezpieczeństwa pasażerów:
Kontrola manualna.
Kontrola przy zastosowaniu bramki magnetycznej do wykrywania metali.
Kontrolę manualną przeprowadza się w taki sposób, aby upewnić się, na ile to możliwe, że kontrolowana osoba nie przenosi przedmiotów zabronionych. Jeżeli bramka do wykrywania metali reaguje sygnałem alarmowym, należy usunąć przyczynę alarmu. W tym celu poddaje się pasażera kontroli manualnej lub osoba taka poddawana jest ponownej kontroli bezpieczeństwa przy użyciu bramki magnetycznej do wykrywania metali.

Kontrola bezpieczeństwa bagażu kabinowego:
Kontrola manualna.
Kontrola za pomocą urządzenia rentgenowskiego lub systemów wykrywania materiałów wybuchowych.

Wskazówki jak sprawnie przejść kontrolę bezpieczeństwa:**
Przygotowując się do kontroli należy umieścić w pojemnikach na taśmociągu urządzenia rentgenowskiego wszelkie przedmioty metalowe, takie jak klucze, monety, telefony komórkowe, zegarki, paski do spodni z metalowymi klamrami;
W trakcie podchodzenia do kontroli należy wyjąć z bagażu podręcznego torebkę z umieszczonymi wewnątrz opakowaniami zawierającymi substancje płynne i umieścić ją w pojemniku wraz z innymi przedmiotami (Przewóz płynów w bagażu kabinowym);
Na taśmociągu urządzenia rentgenowskiego należy umieścić oddzielnie urządzenia elektroniczne np. laptop, aparat fotograficzny etc;
Na taśmociągu urządzenia rentgenowskiego należy umieścić oddzielnie wierzchnie okrycie takie jak: kurtka, marynarka, płaszcz;
Zalecamy zapakować wszystkie przedmioty, w tym substancje płynne, które nie są niezbędne w trakcie podróży do bagażu rejestrowanego (oddawanego do przewozu w luku bagażowym w punkcie check-in);.

 

Lista przedmiotów zabronionych i dozwolonych

Poniżej przedstawiamy kilka ogólnych uwag odnośnie zasad przewozu przedmiotów w transporcie lotniczym.

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że operator kontroli bezpieczeństwa ma prawo zażądać usunięcia z bagażu kabinowego oraz z bagażu rejestrowanego każdego przedmiotu wzbudzającego jego wątpliwość w zakresie spełnienia wymogów ochrony w lotnictwie cywilnym. Poniższa lista ma charakter jedynie poglądowy i jej celem jest ułatwienie pasażerom podróży.

Jednocześnie informujemy, że przewoźnik lotniczy ma prawo do ustalenia własnych ograniczeń dotyczących np. ilości lub wielkości przewożonego bagażu. W celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie należy skontaktować się z przewoźnikiem, z którym zawarli Państwo umowę przewozu. Równocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że niezależnie od poniższej listy mają zastosowanie przepisy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych oraz odpowiednie ograniczenia celne i sanitarne.

Płyny

W bagażu podręcznym możesz przewieźć płyny w opakowaniach do 100 ml każdy, zapakowane w plastikowy, przeźroczysty i zamykany woreczek., którego maksymalna pojemność nie może przekroczyć 1 L. Dotyczy to kosmetyków (płynów, żeli i aerozoli) oraz żywności.

Leki
Leki w płynie możliwe są do transportu w bagażu kabinowym pod warunkiem, że są niezbędne dla pasażera podczas podróży. Operator kontroli bezpieczeństwa może prosić o potwierdzenie autentyczności danego lekarstwa. Ponadto nie muszą być umieszczane w plastikowej torebce. Pasażer podchodząc do kontroli bezpieczeństwa osobiście powiadamia funkcjonariuszy o lekarstwach nie czekając na efekt kontroli.
W celu przyspieszenia procesu kontroli pasażerowie powinni przekazywać wszelkie płyny, żele i aerozole z bagażu kabinowego oddzielnie do kontroli bezpieczeństwa, np. umieszczając je w osobnym pojemniku podczas zbliżania się do urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania bagaży. Jeżeli jest to możliwe, pasażerowie powinni posiadać dokumentację odnośnie przyjmowanych leków (np. zaświadczenie od lekarza).

Żywność
Produkty w stanie stałym, takie jak czekolada, kanapki, warzywa i owoce są dozwolone w dowolnych ilościach (z zastrzeżeniem przepisów celnych). Żywność w płynie, taka jak jogurty, kremy, dżemy i galaretki, podlega ograniczeniom objętości pojemnika 100 ml i pojemniki te muszą się mieścić w 1-litrowej plastikowej torebce.
Jeżeli planują Państwo zabrać wraz z żywnością przybory kuchenne, noże oraz wszelkie inne ostro zakończone przedmioty prosimy spakować do bagażu rejestrowanego.
Jeżeli podróżują Państwo do innego kraju, przed wyjazdem polecamy sprawdzić u linii lotniczych obowiązujące uregulowania w tym zakresie, jako że mogą w danych krajach istnieć inne ograniczenia, co może być istotne przy planowaniu podróży powrotnej.

Sprzęt elektroniczny oraz odzież wierzchnia
Zgodnie z unijnymi regulacjami z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego sprzęt elektroniczny (laptopy, kamery) oraz odzież wierzchnia muszą zostać skontrolowane jako oddzielna sztuka bagażu. W związku z tym, zbliżając się do punktu kontroli bezpieczeństwa prosimy o wyjęcie wszelkiej elektroniki z bagażu kabinowego i przekazanie jej oddzielnie do kontroli. Identycznie prosimy postąpić w przypadku posiadania na sobie odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcza, marynarki).

Źródło: www.ulc.gov.pl
**Pamiętaj, że kontrola bezpieczeństwa wykonywana jest dla zapewnienia także Twojego bezpieczeństwa, a sprawna współpraca z operatorem kontroli skróci czas jej trwania.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego