Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Warmia i Mazury Sp. z o.o. NIP  PL-7451842294 • REGON  281345971 • KRS  0000399439 , z siedzibą w 12 – 100 Szymany, Szczytno 150 

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest prowadzenie przez Warmia i Mazur Sp. z o.o. lub na jego zlecenie marketingu bezpośredniego (przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów, serwisów społecznościowych, etc. w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących) w celach: informacyjnych, marketingowych, przedstawiania ofert handlowych, prowadzenia działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.

Informujemy, że Twoje dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, a także do wewnętrznych analiz. Twoje dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług. Do profilowania będą wykorzystywane  informacje o adresach elektronicznych . 

Masz prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Twoich działań na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Informujemy, że Twój sprzeciw na marketing bezpośredni będzie równoznaczny z wycofaniem zgody na profilowanie.

Masz prawo:

- dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia,

- do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

Pamiętaj, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25 maja 2018 r. także będziesz mieć prawo:

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

- prawo do przenoszenia danych

- "prawo do bycia zapomnianym”

Z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych osobowych możesz się z skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod e-mailem giodo@mazuryairport.pl