Dodatkowe stanowisko kontroli paszportowej w strefie przylotów non-Schengen

Komfort i bezpieczeństwo podróży osób korzystających z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury jest dla nas priorytetem. Dlatego reagując na uwagi i opinie naszych pasażerów, we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej, uruchomiliśmy dodatkowe, trzecie stanowisko kontroli paszportowej w strefie przylotów non-Schengen.

Wiktor Wójcik, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury podkreśla, że takie rozwiązanie pozwoli Funkcjonariuszom Straży Granicznej na usprawnienie procesu weryfikacji wymaganych dokumentów podróży pasażerów przylatujących z zagranicy. „Zarówno lotnisku, jak też Straży Granicznej zależy na zapewnieniu najwyższego standardu obsługi pasażera. Pandemia Covid-19 i restrykcje wjazdowe z nią związane sprawiły, że procedury kontroli granicznej na wszystkich lotniskach znacznie się wydłużyły. Cieszę się, że w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury udało się nam wypracować warunki, które przyspieszą ten proces i przełożą się na zwiększenie komfortu podróży naszych pasażerów” – powiedział Wójcik.

Dalsze plany inwestycyjne usprawniające przepływ pasażerów Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury były głównym tematem spotkania Prezesa Zarządu Lotniska w Szymanach z Komendantem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robertem Inglotem, które odbyło się 28 lutego 2022 r. w Kętrzynie.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego