Komunikat dot. stosowania urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do kontroli przesyłek i bagażu

Szymany, 31.10.2023r. - Na podstawie art. 32 c. pkt. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1173 z późn. zm.) podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach, Szymany 150, 12-100 Szczytno informuje, że w okresie minionych 12 miesięcy, podczas realizacji czynności związanych ze stosowaniem urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do prześwietlania przesyłek i bagaży na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach, nie odnotowano przekroczenia dawek granicznych dla pracowników i osób z ogółu ludności.

Z uwagi na powyższe stwierdza się, że prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie narażenia nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Warmia i Mazury Sp. z o.o. informuje również, że prowadzona działalność związana z narażeniem, nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego