Konferencja prasowa dotycząca zagospodarowania terenów inwestycyjnych w strefie okołolotniskowej

W czwartek, 5 października 2023 r. w terminalu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustawa Marka Brzezina, pn. „Zagospodarowanie obszarów inwestycyjnych na terenach okołolotniskowych”. Tematem przewodnim konferencji była prezentacja należących do Samorządu Województwa terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w strefie okołolotniskowej warmińsko-mazurskiego portu, a także przedstawienie planów związanych z ich uzbrojeniem oraz pozyskaniem inwestorów.

Łączna powierzchnia obszarów inwestycyjnych w Szymanach to ponad 79 ha, na których zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego możliwa jest zabudowa przemysłowo-usługowa, co umożliwia lokalizację m.in. magazynów, budynków produkcyjnych, czy parkingów, ale także prowadzenie działalności produkcyjnej, logistycznej i usługowej, w tym związanej z turystyką i rekreacją.

Tereny inwestycyjne położone są w bliskim sąsiedztwie dogodnych węzłów komunikacyjnych – 1 km od drogi krajowej nr 57, 8 km od najbliższego miasta Szczytna, około 50 km od drogi ekspresowej nr 7, 58 km od miasta wojewódzkiego Olsztyn oraz przy linii kolejowej nr 35 Szczytno-Szymany.

Dodatkowe atuty tej lokalizacji to preferencyjne warunki dla przedsiębiorców, umożliwiające dostęp do wsparcia finansowego m.in. z pomocy publicznej w postaci zwolnień podatkowych (strefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej), otwarte na współpracę samorządy lokalne, czyste środowisko oraz atrakcyjny klimatycznie oraz geograficznie region w otoczeniu NATURA 2000.

Podczas konferencji Marszałek Województwa oraz Wójt Gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski uroczyście podpisali umowę w sprawie przekazania pomocy finansowej Gminie Szczytno z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej na rok 2023. Dotacja ta przeznaczona jest na częściowe wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szymany” oraz częściową rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany.

Prace budowlane realizowane przez firmę UNIBEP S.A. mają potrwać 18 miesięcy i obejmują uzbrojenie terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni około 72 ha, w tym budowę niezbędnej infrastruktury drogowej i parkingowej, a także doprowadzenie m.in. sieci energetycznej, teleinformatycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. Wartość całej inwestycji wynosi 63 939 066,13 zł, w tym wartość dokumentacji projektowej to 1 783 500,00 zł. Projekt dofinansowany jest kwotą 54 802 173,58 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Firma Consultronix S.A, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości aparatury medycznej, która jako pierwsza zakupiła działkę inwestycyjną w strefie okołolotniskowej w Szymanach, w najbliższym czasie rozpocznie budowę hali produkcyjnej o powierzchni 1300 m² oraz 1100 m² powierzchni biurowej. Inwestycja, której koszt szacowany jest na 16 milionów złotych, pozwoli na stworzenie docelowo 100 miejsc pracy.

W dalszej perspektywie Zarząd Województwa planuje rozbudowę infrastruktury socjalno-mieszkalno-biznesowej w Szymanach, przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań pro-ekologicznych i pro-środowiskowych oraz najnowszej technologii budowy infrastruktury wraz z elementami inteligentnych rozwiązań informatycznych oraz sztucznej inteligencji.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy naszym regionalnym lotnisku to kluczowa inwestycja w skali całego województwa, która podniesie atrakcyjność tych działek oraz dostęp do niezbędnej infrastruktury. To z kolei pozwoli na pozyskanie nowych inwestorów, stworzenie licznych miejsc pracy i dalszy rozwój gospodarczy regionu – mówi Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego