Lotnisko Olsztyn-Mazury z certyfikatem ILS CAT II

Lotnisko Olsztyn-Mazury uzyskało w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego certyfikat uprawniający do wykonywania operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widzialności (ang. Low Visibility Operations). Możliwość bezpiecznego wykonywania operacji w trudniejszych warunkach meteorologicznych znacznie ograniczy sytuacje, kiedy pasażer nie będzie mógł wykonać zaplanowanego lotu, znacznie rzadziej będzie pojawiała się konieczność przekierowywania samolotu na inne lotniska.

Dotychczas, infrastruktura i procedury lotniska umożliwiały wykonywanie operacji precyzyjnego podejścia i lądowania według wskazań przyrządów w kategorii I (CAT I), tj. przy widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR – Runway Visual Range) nie mniejszej niż 550 metrów, a także przy wysokości decyzji (DH – Decision Height) nie mniejszej niż 200 stóp (około 60 metrów). Wysokość decyzji jest związana bezpośrednio z wysokością podstawy, a także stopniem pokrycia nieba przez chmury.

Do tej pory operacje startu mogły odbywać się przy wartości RVR nie niższej niż 550 metrów. Rozbudowa oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej i dróg kołowania, podniesienie kategorii systemu ILS do CAT II, a także wdrożenie procedur ograniczonej widzialności (LVP – Low Visibility Procedures), pozwoliły na zwiększenie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych przy niemalże dwukrotnie niższych minimach. Operacje precyzyjnego podejścia i lądowania według wskazań przyrządów będą mogły odbywać się przy zasięgu widzialności wzdłuż drogi startowej nie mniejszym niż 300 metrów, a także przy wysokości decyzji nie mniejszej niż 100 stóp (około 30 metrów).
W przypadku operacji startu, minimalną wartością RVR umożliwiającą bezpieczny start będzie 150 metrów.

Kończymy bardzo ważną inwestycję na naszym lotnisku – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego – Od tej chwili uzyskujemy możliwość korzystania z najnowocześniejszych narzędzi, które jeszcze bardziej wzmacniają bezpieczeństwo naszych pasażerów. Modernizacja radiowego systemu nawigacyjnego ILS w Szymanach to kolejny przykład na odpowiednie wykorzystywanie unijnych środków. Projekt był bowiem realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020.

Wartość projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury lotniska Olsztyn-Mazury do II kategorii systemu ILS” przekracza 20 mln zł, a kwota dotacji unijnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to około 10 mln zł. Prace związane z dostosowaniem lotniska do kategorii II były wykonywane przy czynnym operacyjnie lotnisku, co pozawalało na nieprzerwana obsługę ruchu lotniczego.

Otrzymanie certyfikatu ILS CAT II to krok milowy w rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, dzięki któremu dołączamy do rodziny polskich lotnisk, posiadających najnowszą infrastrukturę lotniczą. Inwestycja ta wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa operacji lotniczych, tym samym zwiększając dostępność komunikacyjną portu oraz jego przepustowość w warunkach ograniczonej widzialności, co finalnie umocni naszą pozycję na mapie nie tylko polskich, ale również europejskich lotnisk. Jest to sukces portu i jego pracowników, zwieńczający wiele miesięcy ciężkiej pracy – mówi Wiktor Wójcik, prezes zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o., operatora Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Certyfikat ILS kat. II

Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego