Nowe uprawnienie dla Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury umożliwia obsługę materiałów niebezpiecznych wysokiego ryzyka

Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, od 15 kwietnia 2024 r. spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o., zarządzająca Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach, uzyskała zezwolenie na obsługę materiałów niebezpiecznych wysokiego ryzyka. Pozwoli to na rozszerzenie katalogu usług sektora cargo dostępnego na warmińsko-mazurskim lotnisku.

Możliwość obsługi materiałów niebezpiecznych wysokiego ryzyka stanowi element Certyfikatu Agenta Obsługi Naziemnej (AHAC) oraz Programu Ochrony Zarejestrowanego Agenta Warmia i Mazury Sp. z o.o. w ramach obsługi ruchu cargo, który lotnisko otrzymało w 2021 roku. Potwierdza on, że Spółka została uznana za zdolną do prowadzenia lotniskowej obsługi naziemnej statków powietrznych, wykonywanych na rzecz przewoźników lotniczych w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych.

Materiały niebezpieczne wysokiego ryzyka w transporcie lotniczym są to materiały niebezpieczne, które mogą zostać użyte do popełnienia aktu bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym – Ich przewóz i obsługa wymagają szczególnych procedur bezpieczeństwa oraz ścisłego przestrzegania regulacji międzynarodowych i krajowych.

Zgodnie z planem, cały czas rozwijamy zakres naszej działalności w obszarze ruchu cargo. Jest to dla nas ważny sektor, który ma duży potencjał. Nowe, uzyskane przez nas uprawnienia potwierdzają wysokie standardy obsługi w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury i otwierają przed nami nowe kierunki rozwoju – mówi Wiktor Wójcik, Prezes Zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o., operatora Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego