Rozwój portów lotniczych a rozwój regionu - VIII Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach

Od dwóch dni w Mikołajkach trwa VIII Europejski Kongres Samorządów - platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Podczas kongresu rozmawiano m.in. o wpływie portów lotniczych na rozwój regionu. W panelu dyskusyjnym udział wziął Wiktor Wójcik – prezes zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o., operatora Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, podkreślając fundamentalną rolę lotniska w Szymanach w społecznym i gospodarczym rozwoju Warmii i Mazur.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego