Rozwój strefy inwestycyjnej przy Lotnisku Olsztyn-Mazury - podpisano umowę na uzbrojenie terenu

Wykonano kolejny ważny krok w kierunku rozwoju okołolotniskowej strefy inwestycyjnej przy Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach. W poniedziałek, 10 lipca 2023 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Szczytno a firmą UNIBEP S.A. na realizację zadania pn. "Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szymany". Środki na przeprowadzenie tej inwestycji pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład, a kwota dofinansowania to 54.802.173,58 zł. Pozostałe koszty inwestycji pokryje właściciel terenów, czyli Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także Samorząd Gminy Szczytno.

Prace budowlane mają potrwać 18 miesięcy i obejmować będą uzbrojenie terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni około 72 ha, w tym budowę niezbędnej infrastruktury drogowej i parkingowej, a także doprowadzenie m.in. sieci energetycznej, teleinformatycznej oraz wodno-kanalizacyjnej.

Na kompleksowe uzbrojenie terenu czeka już małopolska firma Consultronix S.A, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości aparatury medycznej, która jako pierwsza zakupiła działkę inwestycyjną w strefie okołolotniskowej w Szymanach. W przyszłym roku, inwestor planuje budowę centrum produkcyjno-logistycznego.

Uzbrojenie terenów przemysłowych w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury to kluczowa inwestycja w skali całego województwa warmińsko-mazurskiego – atrakcyjne położenie oraz dostęp do najnowszej infrastruktury, pozwolą na pozyskanie nowych inwestorów, stworzenie licznych miejsc pracy oraz dalszy rozwój gospodarczy regionu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów okołolotniskowych w Szymanach dopuszcza prowadzenie działalności produkcyjnej, logistycznej, usługowej, a także związanej z turystyką i rekreacją.

Więcej informacji o terenach inwestycyjnych dostępnych jest na stronie https://invest.warmia.mazury.pl/teren/szymany-szczytno/

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego