Spotkanie z kierownictwem Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego

W czwartek, 21 października br. dyrekcja Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który merytorycznie nadzoruje działalność Spółki zarządzającej Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w zakresie inwestycji oraz przepływów finansowych, złożyła wizytę w regionalnym lotnisku.

W spotkaniu udział wzięli – Wiktor Wójcik Prezes Zarządu Spółki, Bogdan Bartnicki Dyrektor Departamentu, Iwona Paluch Zastępca Dyrektora, Marzena Kaszuba Kierownik Biura Inwestycji i Kontroli, a także przedstawiciele lotniska.

Spotkanie miało na celu prezentację aktualnej infrastruktury portu oraz przedstawienie nowych inwestycji realizowanych w Szymanach – ukończonych i gotowych do użytku dwóch hangarów lotniczych oraz prac budowlanych związanych z projektem podniesienia kategorii systemu nawigacyjnego ILS do kat. II, realizowanego przy wsparciu funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podczas wizyty poruszono również tematy związane z planami na dalszy rozwój portu w sektorze lotów CARGO, a także współpracy z wojskiem.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego