Trwają prace dostosowania infrastruktury Lotniska Olsztyn-Mazury do II kategorii systemu ILS

Prace związane z dostosowaniem infrastruktury Lotniska Olsztyn-Mazury do II kategorii systemu ILS nie zwalniają tempa.

Do 29.10.2021 r. wykonano 95 przewiertów sterowalnych pod pasem startowym o łącznej długości 8002 m, co stanowi 5️5% z planowanych 14400 metrów. W celu weryfikacji założeń projektowych oraz harmonogramu robót, wykonano próbny przewiert w najszerszym miejscu drogi startowej wraz z wykonaniem odwiertu oraz osadzenia oprawy lampy zagłębionej w osi drogi startowej. Wykonano około 1500 m kanalizacji pierwotnej przy drodze startowej oraz stacji transformatorowej, obsadzono też 55 studni kablowych, a także rozebrano budynek przy stacji transformatorowej.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zakończenie całości inwestycji, łącznie z wdrożeniem operacyjnym planowane jest na koniec 2023 roku.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych w strefie airside lotniska, a także zwiększenie dostępności komunikacyjnej portu, szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych.
Więcej informacji o tej inwestycji znajdziecie na naszej stronie.

Zdjęcia: Michał Bojarski, Zbigniew Nowak

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego