Uzyskaj uprawnienia ATSEP – szkolenie w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury

Warmia i Mazury Sp. z o.o. zarządzająca Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury a także jako certyfikowana instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej organizuje szkolenie w zakresie zdobycia uprawnień personelu ATSEP (ang. air traffic safety electronics personel), zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 2017/373/UE związanych z serwisowaniem systemów pomiarowych dla potrzeb służb meteorologicznych. Szkolenie zakończone będzie egzaminem, którego pozytywny wynik upoważnia do wydania certyfikatu ATSEP.

Czas trwania szkolenia to 4 dni, z możliwością odbycia go stacjonarnie lub zdalnie
z wykorzystaniem platformy TEAMS.

Szkolenie realizowane jest w oparciu o program zgodny z wymaganiami zawartymi w załączniku XIII rozporządzenia 2017/373/UE i obejmuje zakres podstawowy i kwalifikacyjny.

Najbliższy termin szkolenia to 4-11.08.2023 r.
W celu zapisania się na szkolenie lub uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Organizatorami:
sluzby.zeglugi@mazuryairport.pl

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego