Ważne informacje dla pasażerów podróżujących do Wielkiej Brytanii

Pasażerowie podróżujący do Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu osobistego mają obowiązek przedstawienia statusu rezydenta Wielkiej Brytanii podczas odprawy na lotnisku.

Status rezydenta, to dokument generowany na brytyjskiej rządowej stronie www.gov.uk, składający się ze zdjęcia rezydenta, opisu jego statusu oraz kodu rezydenta.
Jedynie oficjalna karta rezydenta lub wersja elektroniczna – po zalogowaniu na konto na www.gov.uk – są formami akceptowalnymi, uprawniającymi do kontynuowania podróży.
Wszelkie screeny lub urwane zdjęcia nie są akceptowalne.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gov.uk
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego