Zmiany w Radzie Nadzorczej Warmia i Mazury Sp. z o.o.

Podczas odbywającego się w dniu 28 grudnia 2021 r. posiedzenia Rady Nadzorczej Warmia i Mazury Sp. z o.o., zarządzającej Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach, pożegnano Członka Rady - Jerzego Buczyńskiego.

Jerzy Buczyński pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej od 2015 roku. Prezes Zarządu Spółki, Wiktor Wójcik podziękował za wieloletnią współpracę oraz zaangażowanie w rozwój regionalnego lotniska, życząc jednocześnie pomyślności w realizacji planów w życiu osobistym.

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 grudnia 2021 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2022 roku pełnił będzie Tomasz Łachacz.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego