Drony, lasery, lampiony, pokazy sztucznych ogni

Pamiętaj, że latanie dronem, pokazy laserów lub sztucznych ogni czy wypuszczanie lampionów i balonów w pobliżu lotniska może zagrażać życiu i zdrowiu załogi oraz pasażerów na pokładzie statku powietrznego!
Upewnij się czy możesz to bezpiecznie i legalnie robić, korzystając z informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej oraz na stronach internetowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE
Aby wykonywać loty bezzałogowym statkiem powietrznym nad portem lotniczym, lotniskiem czy lądowiskiem zawsze trzeba uzyskać zgodę zarządzającego danym obiektem oraz zgodę zarządzającego przestrzenią powietrzną. Wszystkie wytyczne prawa krajowego w tej dziedzinie publikowane są na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce „Drony”.
W celu wystąpienia do Zarządzającego Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury o zgodę na wykonanie lotów nad terenem lotniska należy wysłać wypełniony formularz na adres: dyzurny.operacyjny@mazuryairport.pl podając w treści cel lotu oraz dane kontaktowe.
W celu wystąpienia do zarządzającego przestrzenią powietrzną:
• strefa kontrolowana lotniska CTR
W takiej sytuacji po uzyskaniu zgody Zarządzającego Portem Lotniczym niezbędne jest uzyskanie zgody i warunków wykonania lotu od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Aby taką zgodę otrzymać należy przejść na stronę PAŻP https://www.pansa.pl/u-space/, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami.
• Strefa ruchu lotniskowego ATZ
W godzinach otwarcia lotniska, kiedy nie jest aktywna strefa kontrolowana lotniska CTR, aktywna jest strefa ruchu lotniskowego ATZ. W celu wystąpienia o zgodę na wykonanie lotów w strefie ATZ należy wysłać e-mail na adres afis@mazuryairport.pl.
Przypominamy, że osoby nie przestrzegające w/w przepisów zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (ze zm.) za złamanie przepisów ruchu lotniczego podlegają karze do 5 lat pozbawienia wolności, oraz za naruszenie zakazów Zarządzającego Lotniskiem podlegają karze grzywny.

LASERY, BALONY, LAMPIONY, FAJERWERKI
W związku z rosnącą liczbą incydentów lotniczych, polegających na wypuszczaniu lampionów, balonów, fajerwerków, pokazów z użyciem świateł lasera itp. bez uprzedniej zgody instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego, uprzejmie informujemy, iż powyższą kwestię reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni. W powyższym Rozporządzeniu w przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej określono strefy, w których emitowanie lub powodowanie emisji wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia załogi lub pasażerów na pokładzie tego statku.
Należy wskazać, iż Instytucja zapewniająca służbę ruchu lotniczego może wydać zgodę na użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach, o których mowa powyżej, jeżeli użycie to nie będzie zagrażało bezpieczeństwu statku powietrznego oraz życiu i zdrowiu załogi i pasażerów na jego pokładzie.
Zgodę, o której mowa powyżej, wydaje się na wniosek złożony w terminie do 7 dni przed planowanym użyciem lasera lub światła z innych źródeł.
Wnioski oraz dodatkowe informacje znajdziecie Państwo pod adresami:
https://www.pansa.pl/asm1/pokazy-z-uzyciem-swiatla-w-tym-lasery-sztuczne-ognie/
https://www.pansa.pl/asm1/balony-wypelnione-helem-lampiony/
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z zapisami ustawy Prawo Lotnicze zignorowanie powyższych zasad, grozi karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Powyższa odpowiedzialność ciąży również na osobie organizatora imprezy, który dopuści do zdarzeń opisanych jak wyżej.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego