CAWOK – bezpieczeństwo w strefie RESA. Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem medycznym

Warmia i Mazury Sp. z o.o., zarządzająca Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach, jest beneficjentem projektu pt. CAWOK – bezpieczeństwo w strefie RESA Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem medycznym. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (działanie 7.4. Infrastruktura lotniskowa).

Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z niezbędnym wyposażeniem medycznym.

I. Etap przygotowawczy: wybór dostawcy specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego 6×6 wraz z wyposażeniem medycznym.

II. Etap realizacji: dostawa specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego 6×6 wraz z niezbędnym wyposażeniem medycznym.

III. Etap potwierdzenia 8-mej kategorii ochrony przeciwpożarowej Lotniska: Lotnisko otrzyma decyzję ULC o zmianie Instrukcji Operacyjnej Lotniska zawierającej procedury i plan eksploatacji Lotniska i zwiększającej kategorię ochrony przeciwpożarowej do 8.

Wartość projektu: 4 854 195,00 zł

Dofinansowanie z UE: 2 623 125,00 zł

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 28 lipca 2022 roku.

Projekt zwiększa bezpieczeństwo Lotniska Olsztyn-Mazury, dostępność komunikacyjną regionu, zwiększa dostępność operacyjną międzynarodowego portu lotniczego (elementu infrastruktury transportowej regionu, planowanego do włączenia do europejskiej sieci transportowej TEN-T) dla statków powietrznych: przewoźników komercyjnych, GA, służb państwowych oraz wojsk, w zakresie możliwości obsługi samolotów wymagających 8-mej kategorii ochrony przeciwpożarowej.

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego