Dostosowanie infrastruktury lotniska Olsztyn-Mazury do II kategorii systemu ILS

Warmia i Mazury Sp. z o.o., zarządzająca Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach, jest beneficjentem projektu pt. Dostosowanie infrastruktury lotniska Olsztyn-Mazury do II kategorii systemu ILS. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (działanie 7.4. Infrastruktura lotniskowa).

Wartość projektu: 20 131 428,83 zł

Dofinansowanie z UE: 10 578 217,63 zł

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych w strefie airside lotniska, a także zwiększenie dostępności komunikacyjnej portu, szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych. Prace modernizacyjne obejmą m.in. rozbudowę stacji transformatorowej, przebudowę i rozbudowę oświetlenia nawigacyjnego oraz certyfikację urządzeń.

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 22 października 2020 r.

ILS (ang. instrument landing system) to radiowy system nawigacyjny, wspomagający lądowanie samolotu w warunkach ograniczonej widzialności. System umożliwia precyzyjne prowadzenie samolotu od granicy zasięgu do – w zależności od kategorii systemu – pewnego punktu na ścieżce schodzenia lub do punktu przyziemienia na pasie startowym.

Dnia 16 czerwca 2023 roku, Spółka zarządzająca Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury uzyskała w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego certyfikat ILS CAT II, uprawniający do wykonywania operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widzialności (ang. Low Visibility Operations). 

Dotychczas, infrastruktura i procedury lotniska umożliwiały wykonywanie operacji precyzyjnego podejścia i lądowania według wskazań przyrządów w kategorii I (CAT I), tj. przy widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR – Runway Visual Range) nie mniejszej niż 550 metrów, a także przy wysokości decyzji (DH – Decision Height) nie mniejszej niż 200 stóp (około 60 metrów). Wysokość decyzji jest związana bezpośrednio z wysokością podstawy, a także stopniem pokrycia nieba przez chmury. Do tej pory operacje startu mogły odbywać się przy wartości RVR nie niższej niż 550 metrów. Rozbudowa oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej i dróg kołowania, podniesienie kategorii systemu ILS do CAT II, a także wdrożenie procedur ograniczonej widzialności (LVP – Low Visibility Procedures), pozwoliły na zwiększenie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych przy niemalże dwukrotnie niższych minimach. Operacje precyzyjnego podejścia i lądowania według wskazań przyrządów będą mogły odbywać się przy zasięgu widzialności wzdłuż drogi startowej nie mniejszym niż 300 metrów, a także przy wysokości decyzji nie mniejszej niż 100 stóp (około 30 metrów).
W przypadku operacji startu, minimalną wartością RVR umożliwiającą bezpieczny start będzie 150 metrów. Możliwość bezpiecznego wykonywania operacji w trudniejszych warunkach meteorologicznych znacznie ograniczy sytuacje, kiedy pasażer nie będzie mógł wykonać zaplanowanego lotu, znacznie rzadziej będzie pojawiała się konieczność przekierowywania samolotu na inne lotniska.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego