OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO TERMINALA PASAŻERSKIEGO PORTU LOTNICZEGO OLSZTYN-MAZURY W SZYMANACH

Mając na uwadze trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo i komfort pracowników lotniska oraz pasażerów korzystających z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, od dnia 13 marca 2020 r. wprowadzone zostaje ograniczenie dostępu do terminala pasażerskiego w Szymanach.

Na teren terminala będą mogli wejść tylko pasażerowie z ważnym biletem lotniczym. Osoby odprowadzające, a także oczekujące na przylatujących pasażerów, nie będą wpuszczane do środka.

Wszystkie osoby przyjeżdżające na terminal poddawane będą obligatoryjnej kontroli pomiaru temperatury ciała, prowadzonej przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej po wejściu do terminala.

Wszystkich pasażerów podróżujących z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury prosimy o przybywanie na lotnisko odpowiednio wcześniej z uwagi na możliwość wydłużenia czasu koniecznego do przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa.

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, od 13 marca 2020 r. również pasażerowie przylatujący do Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w ruchu międzynarodowym, poddawani będą kontroli temperatury ciała. Pomiar temperatury przeprowadzony będzie po wylądowaniu na pokładzie samolotu, przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej przy udziale funkcjonariuszy Straży Granicznej, za pomocą bezdotykowych pirometrów. Kontrole prowadzone będą do odwołania.

Pasażerowie przylatujący do Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury z zagranicy mają również obowiązek wypełnienia Karty Lokalizacyjnej Pasażera, które udostępniane będą przez personel pokładowy lub w razie potrzeby przez służby lotniska.

Wszystkie osoby przebywające w terminalu proszone są o stosowanie się do zaleceń GIS, tj.:

-zachowania zasad higieny osobistej, zwłaszcza częstego mycia lub dezynfekcji rąk

-unikania kontaktu bezpośredniego np. podczas powitań oraz zachowania bezpiecznego dystansu 1,5 m pomiędzy innymi osobami przebywającymi w terminalu

-unikania dotykania dłońmi oczu, nosa i ust

-zakrywania chusteczką lub łokciem nosa i ust podczas kichania lub kaszlu

Ograniczenie dostępu do terminala oraz kontrole pomiaru temperatury ciała prowadzone będą do odwołania.

Prosimy o śledzenie aktualnych informacji na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.

Apelujemy o rozwagę, zachowanie spokoju i świadome wdrażanie zalecanych działań profilaktycznych.

Pracownicy Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury dokładają wszelkich starań aby zapewnić pasażerom najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz komfort podróży. W działaniach profilaktycznych na terenie lotniska wspierają nas Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz żołnierze Wojska Obrony Terytorialnej.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego