Realizacja zadań związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Warmia i Mazury Sp. z o.o. zarządzająca Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach informuje, że zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr V/43/2019 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 lutego 2019 r. dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Szymany, Gmina Szczytno, na terenach okołolotniskowych prowadzone będą prace związane z przygotowaniem obszarów inwestycyjnych.

Zakres prac obejmuje m.in.:

Wycinkę drzewostanu prowadzoną przez Nadleśnictwo Wielbark, zgodnie z Uproszczonym Planem Urządzenia Lasów położonych na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury z 2017 roku;

Budowę oraz modernizację dróg publicznych, realizowanych przez Gminę Szczytno;

Budowę oraz modernizację i utrzymanie sieci i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu, realizowanych przez Gminę Szczytno;

Rozbudowę parkingów wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, realizowanych przez Warmia i Mazury Sp. z o.o.;

 

Prace związane z realizacją zadań zgodnych z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, realizowane są również w oparciu o Plan Generalny Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Obrony Narodowej, który zakłada utworzenie stref aktywności gospodarczej na okołolotniskowych terenach inwestycyjnych. Jest to proces długoletni, który realizowany będzie w kilku etapach.

 

Dodatkowo informujemy, że w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ujęte zostały zielone strefy izolacyjne, oddzielające teren inwestycyjny od miejscowości Szymany.

 

Pełna treść Uchwały nr V/43/2019 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 lutego 2019 r. dostępna jest na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod adresem: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2019/2165/akt.pdf

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego