Umowa na dostawę specjalistycznego pojazdu dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej podpisana

W piątek, 14 października 2022 r. w siedzibie Warmia i Mazury Sp. z o. o. zarządzającej Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach, podpisano umowę na dostawę specjalistycznego zjazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem medycznym.

Zakup realizowany jest w ramach projektu „CAWOK – bezpieczeństwo w strefie RESA Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem medycznym„, który dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (działanie 7.4. Infrastruktura lotniskowa). Wartość projektu wynosi 4 305 000,00 zł, z czego dofinansowanie z UE stanowi 2 625 000,00 zł.

Dostawcą specjalistycznego pojazdu, wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego jest firma Integra B.R.O.P. Sp. z o.o. z Gdyni. Podczas podpisania umowy firmę reprezentowali: Robert Gawryś – Prezes Zarządu oraz Marek Nowicki – V-ce Prezes Zarządu.

Specjalistyczny pojazd ratowniczo- gaśniczy (6×6) będzie uzupełnieniem dwóch pojazdów tego typu, funkcjonujących w Lotniskowej Służbie Ratowniczo-Gaśniczej w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury.  Nowy zakup pozwoli na  zapewnienie w pełni optymalnej, wymaganej przepisami kategorię przeciwpożarową, dopasowaną do potrzeb obsługi zabezpieczenia wszystkich operacji statków powietrznych, do których lotnisko jest certyfikowane.

Obecnie Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza na Lotnisku w Szymanach zapewnia piątą, a na żądanie siódmą kategorię ochrony przeciwpożarowej lotniska. Nowy pojazd pozwoli podnieść kategorię ochrony przeciwpożarowej do ósmej, a to z kolei pozwoli na obsługę takich samolotów jak Boeing 777 czy Airbus A350.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego