COVID-19: Ważne informacje dla pasażerów

Zasady sanitarne obowiązujące na lotnisku i w czasie lotu

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pasażerom bezpieczną i komfortową podróż z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych, zgodnych z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i GIS. Sprawdź jakie zasady związane z przeciwdziałaniem Covid-19 obowiązują na lotnisku i w czasie podróży samolotem – kliknij

Obostrzenia i restrykcje rządowe obowiązujące podczas podróży lotniczej

Pasażerowie podróżujący wewnątrz Polski

Pasażerowie podróżujący w ruchu krajowym, w tym na trasach z/do Krakowa i Wrocławia, nie mają obowiązku wykonywania testów w kierunku Covid-19 oraz przedstawiania zaświadczeń o przebytym szczepieniu przeciw Covid-19.

PRZYLATUJĘ DO POLSKI

Zasady dotyczące testów i kwarantanny obowiązujące pasażerów przylatujących do Polski z krajów strefy Schengen i Non-Schengen

Pasażerowie przylatujący ze strefy Schengen

Pasażerowie przylatujący z państw strefy Schengen powinni posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Covid-19 w języku polskim lub angielskim, który został wykonany nie wcześniej niż na 48 godzin przed przekroczeniem granicy, licząc od momentu wyniku tego testu. Funkcjonariusze Straży Granicznej będą kontrolować, czy pasażerowie przylatujący z państw strefy Schengen posiadają negatywne wyniki testu diagnostycznego w kierunku Covid-19. Jego brak będzie skutkował skierowaniem pasażera na kwarantannę. Z kwarantanny zwalnia również negatywny wynik testu w kierunku Covid-19, wykonany w okresie 48 godzin po przekroczeniu granicy i pod warunkiem, że w tym czasie laboratorium/punkt testowy wykonujący test wprowadzi negatywny wynik do systemu teleinformatycznego EWP.

Pasażerowie przylatujący ze strefy Non-Schengen

Negatywny wynik testu wykonany przed przekroczeniem granicy nie zwalnia z kwarantanny. Oznacza to, że testy wykonane w krajach Non-Schengen nie będą uznawane i przylatujący będą kierowani na kwarantannę po przekroczeniu granicy. Kwarantannę skrócić może wyłącznie negatywny wynik testu w kierunku Covid-19 wykonany w ciągu 48 godzin po przylocie do Polski i wprowadzenie wyniku do systemu teleinformatycznego EWP.

Osoby zwolnione z kwarantanny w Polsce

Obowiązek poddania się kwarantannie po przylocie do Polski z państw strefy Schengen i Non-Schengen nie dotyczy osób, które przyjęły obydwie dawki szczepionki przeciw Covid-19 (w przypadku szczepionki dwudawkowej) lub jedną dawkę (w przypadku szczepionki jednodawkowej) i dysponują zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia, szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej (w języku polskim lub angielskim) oraz ozdrowieńców czyli osób, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy były podanne izolacji, izolacji w warunkach domowych lub hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem.

Zasady dotyczą kwarantanny po przylocie do Polski – Serwis Rzeczpospolitej Polskiej

WYLATUJĘ Z POLSKI

Chorwacja

Zgodnie z decyzją chorwackich władz od dnia 02.06.2021 r. granicę państwową Republiki Chorwacji przekroczyć mogą osoby, które:

okażą nie starszy niż 72 godziny negatywny wynik testu PCR na SARS-CoV-2 lub nie starszy niż 48 godzin szybki test antygenowy (ważność obu testów liczy się od momentu pobrania materiału do badania). Honorowane są wyłącznie testy antygenowe uznawane w krajach UE;

posiadają zaświadczenie o odbyciu pełnego cyklu szczepień, o ile od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki upłynęło min. 14 dni;

przeszły COVID-19 i przyjęły pierwszą dawkę szczepionki w ciągu 6 miesięcy od daty zachorowania na Covid 19, a szczepienie zostało wykonane w ciągu ostatnich 180 dni – w takim przypadku należy okazać zaświadczenie o przebyciu choroby oraz zaświadczenie o przyjęciu pierwszej dawki szczepionki;

przyjęły pierwszą dawkę szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleya (Sputnik V), a od jej przyjęcia upłynęło od 22 do 42 dni;

przyjęły pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca, a od jej przyjęcia upłynęło od 22 do 84 dni;

przebyły COVID-19 i mogą to potwierdzić zaświadczeniem lekarskim, zawierającym daty przechodzenia choroby lub pozytywnym wynikiem testu PCR/testu antygenowego, wykonanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ale nie później niż 11 dni, przed planowaną datą przekroczenia granicy RCh. UWAGA! Nie ma wzoru takiego zaświadczenia.

posiadają unijny cyfrowy zielony certyfikat Covid-19;

dzieci do momentu ukończenia 12 lat, przekraczające granicę z rodzicami/opiekunami posiadającymi negatywny wynik testu, będącymi ozdrowieńcami lub posiadającymi zaświadczenie o szczepieniu.

Osoby, które nie spełniają żadnego z ww. wymogów zostaną zobowiązane do odbycia kwarantanny (10 dni). Kwarantanna może zostać skrócona po okazaniu negatywnego wyniku testu wykonanego w Chorwacji, tj. przesłaniu go na adres mailowy przejścia granicznego, przez które dana osoba wjeżdżała na terytorium Republiki Chorwacji i otrzymaniu stosownego sms-owego potwierdzenia od chorwackich służb.

Więcej informacji dla pasażerów podróżujących do Chorwacji – kliknij

Niemcy

Od 30 maja 2021 r. Polska nie jest już uznawana za obszar podwyższonego ryzyka (niem. Risikogebiet).

WAŻNE! Wejście na pokład samolotu lecącego do Niemiec będzie ciągle możliwe co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu. Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed planowaną godziną lądowania w Niemczech. Pamiętaj, że liczy się czas pobrania próbki. WYJĄTEK! Negatywnego wyniku testu przy podróży lotniczej do Niemiec nie muszą mieć dzieci do 6 r. życia, a przy locie z Polski również osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki) oraz ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po pozytywnym wyniku testu PCR). Wyniki testów i zaświadczenia powinny być w jęz. angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim.

Negatywnego wyniku testu nie muszą mieć dzieci do 6 r. życia, a przy locie z obszaru podwyższonego ryzyka i szczególnie wysokiego ryzyka ze względu na dużą liczbę zachorowań również osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy.

Więcej informacji dla pasażerów podróżujący do Niemiec – kliknij

Wielka Brytania

Od 18 stycznia 2021 r. korytarze podróży zostają zawieszone, podróżni z wszystkich krajów świata mają obowiązek poddać się 10-dniowej kwarantannie po powrocie. Oznacza to, że wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii z Polski podlegają obowiązkowi poddania się 10-dniowej samoizolacji w zadeklarowanym przez siebie miejscu.

Niezależnie od tego z jakiego kraju przybywa się do Wielkiej Brytanii – obowiązkowe jest wypełnienie Formularza Lokacyjnego – Public Health Passenger Locator Form. Formularz należy wypełnić na TEJ stronie najwcześniej na 48 godzin przed przybyciem do Anglii.

Podróżni przylatujący do Wielkiej Brytanii mają obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego do 72 godzin przed przybyciem. Akceptowane będą testy PCR, testy LAMP, test antygenowy i test przepływu bocznego. Obowiązek dotyczy wszystkich przyjezdnych powyżej 11. roku życia. Negatywny wynik testu nie zwalnia z obowiązku 10-dniowej izolacji po przybyciu z kraju nieznajdującego się na liście korytarzy podróży.

Więcej informacji dla pasażerów podróżujących do Wielkiej Brytanii – kliknij

Punkt testowania w kierunku Covid-19 na lotnisku Olsztyn-Mazury 

Punkt testowy w kierunku Covid-19 REGENERUM CLINIC oferuje wykonanie szybkich testów antygenowych pasażerom korzystającym z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach – kliknij

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego