COVID-19: Ważne informacje dla pasażerów

Uwaga! Obostrzenia i restrykcje rządowe obowiązujące podczas podróży lotniczej zmieniają się dynamicznie. Prezentowane informacje mają charakter poglądowy i chociaż staramy się aktualizować je na bieżąco, zalecamy weryfikację obowiązujących wytycznych na stronach rządowych.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości zalecamy kontakt z Placówką Straży Granicznej w Olsztynie pod numerem telefonu +48 89 715 61 20 

Pasażerowie podróżujący wewnątrz Polski

Pasażerowie podróżujący w ruchu krajowym, w tym na trasach z/do Krakowa i Wrocławia, nie mają obowiązku wykonywania testów w kierunku Covid-19 oraz przedstawiania zaświadczeń o przebytym szczepieniu przeciw Covid-19.

PRZYLATUJĘ DO POLSKI

Zasady dotyczące testów i kwarantanny po przylocie do Polski

Karta Lokalizacji Podróżnego

Przed przylotem do Polski wypełnij Kartę Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej, a w przypadku braku takiej możliwości, w formie papierowej na pokładzie samolotu. Ważne! Wypełnienie formularza jest obowiązkowe przy przekraczaniu granic Rzeczpospolitej Polski.

Pasażerowie przylatujący ze strefy Schengen 

Pasażerowie przylatujący z państw strefy Schengen powinni posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Covid-19 w języku polskim lub angielskim, który został wykonany nie wcześniej niż na 48 godzin przed przekroczeniem granicy, licząc od momentu wyniku tego testu. Funkcjonariusze Straży Granicznej będą kontrolować, czy pasażerowie przylatujący z państw strefy Schengen posiadają negatywne wyniki testu diagnostycznego w kierunku Covid-19. Jego brak będzie skutkował skierowaniem pasażera na kwarantannę. Z kwarantanny zwalnia również negatywny wynik testu w kierunku Covid-19, wykonany w okresie 48 godzin po przekroczeniu granicy i pod warunkiem, że w tym czasie laboratorium/punkt testowy wykonujący test wprowadzi negatywny wynik do systemu teleinformatycznego EWP.

Pasażerowie przylatujący ze strefy Non-Schengen 

Przylot z Wielkiej Brytanii

Począwszy od 23 czerwca 2021 r. pasażerowie przylatujący do Polski z Wielkiej Brytanii mają obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny, z której zwolnić może negatywny wyniku testu antygenowego w kierunku Covid-19, wykonany po przekroczeniu polskiej granicy w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.

Przylot z Chorwacji

Począwszy od 24 czerwca 2021 r. pasażerowie przylatujący do Polski z Chorwacji (kraju leżącego poza strefą Schengen, ale należącego do UE i Europejskiego Obszaru Granicznego), aby uniknąć 10-dniowej kwarantanny, powinni okazać negatywny wynik testu w kierunku Covid-19, wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Osoby zwolnione z kwarantanny w Polsce

Obowiązek poddania się kwarantannie po przylocie do Polski z państw strefy Schengen i Non-Schengen nie dotyczy osób, które przyjęły pełen cykl szczepień przeciw Covid-19, od którego minęło min. 14 dni i dysponują zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia, szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej (w języku polskim lub angielskim).

Na kwarantanne nie muszą udawać się także ozdrowieńcy czyli osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy były podanne izolacji, izolacji w warunkach domowych lub hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem.

Zasady dotyczące kwarantanny po przylocie do Polski – Serwis Rzeczpospolitej Polskiej

WYLATUJĘ Z POLSKI

Chorwacja

Aktualne informacje dla pasażerów podróżujących do Chorwacji – kliknij

Niemcy

Aktualne informacje dla pasażerów podróżujący do Niemiec – kliknij

Wielka Brytania

Aktualne informacje dla pasażerów podróżujących do Wielkiej Brytanii – kliknij

Punkt testowania w kierunku Covid-19 na lotnisku Olsztyn-Mazury 

Punkt testowy w kierunku Covid-19 REGENERUM CLINIC oferuje wykonanie szybkich testów antygenowych – kliknij

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego