Warmia i Mazury Sp. z o.o., zarządzająca Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach, jest beneficjentem projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego